Home | Vergaderingen | Nieuws | Werk van de Heer | Agenda | Kenmerken | Downloads | Colofon | Links | Service

Nederland | België | Suriname | Overige | Nieuwsbrieven | Archief

Home > Nieuws > Nederland < 2017 < 2016 < 2015 < 2014 < 2013 < 2012 < 2011 < 2010 < 2009

Volg ons op

NEDERLAND  |  2015 INFO
Vierde interkerkelijke Vriendinnenavond in Bolsward
29-12-2015
Zes vrouwen uit verschillende kerken in en rond Bolsward organiseren laagdrempelige vriendinnenavonden.

Op vrijdag 29 januari 2016 vindt alweer de vierde Vriendinnenavond plaats in 'Het Keerpunt' op de Burgemeester Praamsmalaan 35 te Bolsward.

Thema
Het thema is 'ta·dij·e', dit is het Friese woord voor 'gedijen'. 1 voorspoedig groeien 2 meevallen, beter aflopen, meer opleveren dan men verwacht. Hoe kunnen we voorspoedig groeien en meer dan verwacht opleveren? Dat horen en ervaren we tijdens deze avond op verschillende manieren!Wat is een vriendinnenavond? Het is een gezellige avond met een geestelijk tintje voor vrouwen vanaf 12 jaar, om alleen of samen met een vriendin, zus, moeder en/of dochter naar toe te gaan. Deze interkerkelijke avond wordt georganiseerd door vrouwen uit verschillende kerken in Bolsward en omgeving. De zaal is open om 19.30 uur en het programma begint om 19.45 (tot 22.00) uur.

Er is een (vrijwillige) collecte voor de kosten van € 5,- per persoon. Meer informatie en aanmelding via de site www.bytienke.nl Aanmelden kan tot 23 januari 2016.

Deel je geloof
08-11-2015
Na maanden van voorbereiden is het zover: www.deeljegeloof.nl is online. Het doel van deze website is het motiveren en stimuleren van alle christenen in Nederland om in actie te komen. Wat zal er gebeuren in Nederland als we actief ons geloof gaan delen?! De website is er daarom voor jou, ongeacht je achtergrond. De filmpjes op de site zijn er om te bekijken, te delen en om er over door te praten. Er zijn flyers gedrukt om de site bekendheid te geven. Je kunt ze bestellen via het contactformulier en uitdelen in jouw gemeente of kerk!

Deeljegeloof is onderdeel van SBE Bijbelstand.Website: deeljegeloof.nl     

Bijbelstudieconferentie met bijzondere avondprogramma's
04-10-2015
De Bijbelstudieconferentie Voorburg kent 2 bijzondere avondprogramma's.

Avondprogramma 21 oktober

'Hier en daar: Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken.'

Christenen hebben zich, zo leert ons de Bijbel in de Thessalonicenzenbrief, van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen en Zijn Zoon uit de hemel te verwachten (1 Thess 1: 9-10). Zicht op de toekomst. Toekomstverwachting is dus als het goed is, alledaagse praktijk. Maar is dat ook werkelijk zo? Als we over de toekomst nadenken, die zelfs bestuderen, dan kan dat niet zonder dat dat consequenties heeft voor ons leven van vandaag. Hier en daar: je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Christenen die naar de hemel gaan, mogen wat meenemen: hun ervaring en bovenal hun relatie met God. Sprekend vanuit zijn hart laat Henk Binnendijk zien hoe belangrijk het is om bewust te leven. Ons leven op aarde is gegeven als een voorbereidingstijd op de hemel. We zullen voor eeuwig bij God zijn. Het is van het grootste belang om daarop voorbereid te zijn. En dat wil God in ons leven bewerken.

Henk Binnendijk (1934) is bekend geworden als televisieprogrammamaker en -presentator. Hij verzorgde onder andere evangeliserende programma's en bijbelstudieprogramma's. Hij sprak op EO-Jongerendagen en spreekt nog steeds op conferenties en mannendagen. Henk Binnendijk is getrouwd en vader van vijf kinderen.

Download de flyer: avondprogramma 21 oktoberAvondprogramma 22 oktober
Op het christelijke erf hebben, wat de zang betreft, de laatste 50 jaar heel wat ontwikkelingen plaats gehad. Vierstemmige (koor)zang is er steeds minder. Praise- en aanbiddings liederen daarentegen nemen, zeker in de evangelische eredienst, een steeds grotere plaats in. Muzikaal ondersteund door combo's, soms zelfs door complete orkesten. Maar wat was en bleef is: zingen! Daar roept de Bijbel ons toe op en dat blijven we heel graag doen! Aan dat zingen willen we graag een speciale avond besteden. Met elkaar (al dan niet vierstemmig) zingen we bekende en minder bekende liederen en, studeren we, voor u wellicht nieuwe, in. Daarbij is er muzikale ondersteuning. Marnix Zwart leidt gewoonlijk de gemeentezang van de Christelijke Gemeente LangeBrug. Hij (en anderen) zullen ons tijdens adempauzes verrassende intermezzo's voorschotelen. Brengt u zo mogelijk de zangbundels 'Geestelijke Liederen' en 'Lichtbundel' mee als u van notenschrift gebruik wilt maken.

Met verdere medewerking van Christiaan van den Bos (gitaar) en Stefanie Krijtenburg (keybord en zang).

Download de flyer: avondprogramma 22 oktober

Website: bijbelstudieconferentie.nl

Derde interkerkelijke Vriendinnenavond in Bolsward
20-09-2015
Zes vrouwen uit verschillende kerken in en rond Bolsward organiseren laagdrempelige vriendinnenavonden.

Na 2 drukbezochte Vriendinnenavond, vindt op vrijdag 6 november 2015 de derde avond plaats in Bolsward. 'Welkom!' (Psalm 23): Bij God mogen we altijd aanschuiven, de tafel is gedekt en er is plaats voor ons. Hij wil dat we ons welkom voelen. Elk moment mogen we binnenwandelen. Hij gaat graag met ons in gesprek en geeft ons het voedsel dat we nodig hebben. Dankbaar gebruik maken van Zijn gastvrijheid, daar doen we Hem een groot plezier mee.Het is een avondje uit met een geestelijk tintje voor vrouwen vanaf 12 jaar. De avond vindt plaats in 'Het Keerpunt' (Vergadering Bolsward), Burgemeester Praamsmalaan 35 te Bolsward. De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma start om 19.45 uur.

Er is een (vrijwillige) collecte voor de kosten van € 5,- per persoon. Meer informatie en aanmelding via de site www.bytienke.nl Aanmelden kan tot 1 november 2015.

Bundel Geestelijke Liederen staat op de werf ....
06-09-2015
Op de website van uitgeverij Daniël vindt u de beknopte uitslag van de enquête (april t/m juni 2015) over de bundel Geestelijke Liederen. Ook treft u daar de liederen 101-200 in concept aan, die mede naar aanleiding van tips uit de enquête (enigszins) gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige druk (2003). Als u opmerkingen over de inhoud of muziek van deze 100 liederen hebt, dan kunt u die tot 30 september 2015 kenbaar maken via het e-mailadres dat daar vermeld wordt.

Over een maand wordt hieraan een volgende groep liederen toegevoegd of liederen die in plaats komen van weggelaten liederen.

Agnes' verhaal met God
18-08-2015
Agnes vertelt: "Als je over God praat of over je gezin, dan straal je. Dat heb ik al meerdere keren gehoord. Ik vind dat wel mooi om te horen. Als je op zoek bent naar een '180° anders-verhaal', lees dan even verder. Ik heb geen bijzonder verhaal: ik ken God al mijn hele leven. De meester op de lagere school die zo geweldig kon vertellen uit de Bijbel, de psalmversjes die ik 's avonds in bed lag te zingen… God was er gewoon, Hij hield van mij en ik van Hem. Tijdens mijn tienerjaren wist ik dat ik niet alleen maar wilde geloven omdat mijn ouders en de kerk dat zeiden. Het was mijn eigen keus."
Lees snel verder: mystory.me


Heiko's verhaal met God
18-08-2015
Heiko vertelt: "Vanwege allerlei medische zaken in mijn kinderjaren was thuis voor mij erg belangrijk. Toch was thuis niet altijd de veilige plek. De uitgangspunten van mijn vader en moeder waren nogal verschillend. Met name 'het geloof' was een strijdpunt. Op mijn twaalfde heeft dit geleid tot een scheiding van mijn ouders. Met name het gedrag van mijn vader vond ik hierin erg egoïstisch. Hij dacht alleen maar aan zichzelf, zo leek het. Echter, wat vond ik zelf dan van het christelijk geloof? En leek ik ergens ook niet wat op mijn vader? Lastige vragen."
Lees snel verder: mystory.me


Terugkoppeling enquête bundel Geestelijke Liederen
28-06-2015
Onlangs is er onderzoek gedaan naar de bundel Geestelijke Liederen. Hierna treft u de beloofde terugkoppeling aan van broeder Andries Loos namens Uitgeverij Daniël:

We willen ieder die meegedaan heeft om ons wat inzicht te verschaffen in de behoeften die er leven t.a.v. de bundel Geestelijke Liederen hartelijk bedanken! Er waren maar liefst 515 broeders en zusters die deze vragenlijst hebben bezocht (terwijl we slechts 80 verzoeken per e-mail verstuurd hadden!) Via 'Berichten', de website vergaderingvangelovigen.info en via social media is er flink aandacht aan besteed. De bijna 200 compleet ingevulde vragenlijsten geven een goed beeld van de wensen.

Een paar uitslagen
- Ruim 66% wenste een gewijzigde bundel Geestelijke Liederen (dus geen herdruk van de GL 257).
- Een goede 60% heeft belangstelling voor een digitale bundel voor beamerpresentatie. Wat minder dan de helft van degenen die deze vraag invulden, wensten geen combinatie GL 257 + Lichtbundel. Een even groot deel vond beamerpresentatie voor een dergelijke combinatiebundel niet nodig.
- Er is een grote hoeveelheid adviezen, tips en wensen binnengekomen via deze enquête. We bedanken de velen die deze moeite hebben genomen. Bovendien ontvingen we diverse e-mails met waardevolle suggesties. We zijn bezig dit alles te overwegen, u begrijpt dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen.

Voorzichtige conclusies
We kunnen voorzichtig de volgende conclusies trekken:
- De bundel Geestelijke Liederen 'leeft' bij de broeders en zusters in de verschillende 'vergaderingen' / gemeenten.
- Men wenst een gewijzigde bundel, die met diverse liederen wordt uitgebreid.
- Deze gewijzigde liederen wil men graag op een website zien. Dat is mogelijk via de volgende link: Geestelijke Liederen in aanbouw. Of via de website www.uitgeverijdaniel.nl waar u bovenaan rechts de plek ziet, waar e.a.a. over deze bundel wordt gepubliceerd. We zullen regelmatig een aantal liederen die klaar zijn, daarop zetten. Daar kan dan - binnen een bepaalde tijd - op worden gereageerd.

In de afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. Alles van de bestaande bundel is doorgewerkt en zo nodig herzien. Diverse tips uit de enquête zijn al meegenomen v.w.b. de bestaande liederen. Er is contact met de brs/zrs uit Elburg die al eerder een selectie hadden gemaakt voor uitbreiding van de bundel Geestelijke Liederen.

Om dit uit te werken is de volgende commissie gevormd.
Achter hun namen staan de plaatsen waar zij samenkomen:
Cees van Schaik - Groningen
Wim Klein Haneveld - Putten
Bert van Twillert - Elburg
Ronald de Jong - Ommen
Els Villamil-Oostra - Elburg
Tinus Geertsma - Zaandijk
Andries Loos - Zwolle

Met hartelijke broedergroet,
namens Uitgeverij Daniël,

Andries Loos

(Eventuele reacties en/of vragen uitsluitend aan info@uitgeverijdaniel.nl.)

Voortgang nieuwbouw beheerderswoning Oase
16-06-2015
Bernard Huinink bericht in een recente nieuwsbrief over de voortgang van de nieuwbouw van de beheerderswoning op Oase. In het laatste kwartaal van 2014 werd druk gewerkt aan de inrichting van de woning. In februari heeft het beheerdersechtpaar Henk en Els intrek genomen in de beheerderswoning. "Wat een verschil met het oude huis, dat koud was, vochtig en tochtig, laag en erg donker. Nu is het droog, warm, licht en ruim. Anders gezegd: heel comfortabel."

In de voorjaarswerkweek is er hard gewerkt aan de aanleg van de tuin en het terras. Het is nu bijna af. Daarme is ook dit project op het Oaseterrein voltooid. Het bestuur is ontzettend dankbaar dat zij de mogelijkheid heeft gekregen om de woning te realiseren. Hun dank is er in de eerste plaats voor God. Hij is het die de harten van de mensen bereid heeft gemaakt, zodat de plannen konden worden uitgevoerd. Daarnaast zijn ze dankbaar voor zoveel hulp en warme belangstelling van velen.

Bijgaand een paar foto's zodat u kunt zien hoe de woning er aan de buitenkant uitziet.

Website: www.oasekampen.nl


Team Eindhoven wint Landelijk Vergadering Volleybal Toernooi 2015
14-06-2015
Dit jaar troffen 17 teams elkaar op het Landelijk Vergadering Volleybal Toernooi om te strijden om de wisselbeker. Het toernooi vond plaats in de Limes Sporthal in Alphen aan den Rijn.

Het team van Eindhoven heeft gewonnen.

Website: www.vvg-volleybal.nl


Interview Willem Ouweneel in Vrij Zijn Magazine juni 2015
13-06-2015
Theo Veldhuis van Vrij Zijn Magazine zocht Willem Ouweneel op in zijn eigen woning in Huis ter Heide. Op zoek naar de mens Willem Ouweneel. Een gesprek over roeping, offers, moeilijke én leuke momenten en mooie herinneringen. "Zou ik het nu anders doen? Dat is een zinloze vraag. Wijsheid achteraf is geen wijsheid".

Download (pdf): Interview Willem Ouweneel in Vrij Zijn Magazine juni 2015

Bron: Vrij Zijn Magazine
(met toestemming overgenomen)

Nehemiadag, een familiedag van ontmoeting en bemoediging
03-06-2015
Stichting Nehemia organiseert zaterdag 10 oktober 2015 een familiedag van ontmoeting en bemoediging. Er is volop gelegenheid om oude vrienden te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. Met uiteraard ruim aandacht voor 'onze' zendelingen.

Met 's morgens een toespraak van Philip Nunn, daarna een lekker lange lunchpauze. In de middag is er keuze uit verschillende workshops. Voor de kinderen en tieners zijn er aparte programma's. Een muziekteam uit Ede zorgt voor de muzikale begeleiding.

De dag start om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De locatie is het Groevenbeek college Ermelo, Paul Krugerweg 44 /50.

Eventuele correspondentie via: admin.nehemia@solcon.nl

Stronglife voor jongeren
25-04-2015
Begin januari 2015 lanceerden Jeroen en Chantal voor ‘t Hekke (Het Keerpunt / 'vergadering' Bolsward) Stronglife, een nieuw online platform voor christelijke jongeren. Ze willen bouwen aan een generatie jongeren die vanuit een levende relatie met Jezus Christus de smaakmakers van de maatschappij zijn. Een generatie die de cultuur verandert in plaats van dat de cultuur hen verandert. Door het gebruik van nieuwe media willen ze jongeren en jongvolwassenen helpen bij het bouwen van een (diepere) relatie met God, door zijn zoon Jezus Christus. Ze willen de jongeren bemoedigen en toerusten, zodat ze sterk in het leven komen te staan en groeien in hun geloof. Ze willen de jongeren uitdagen om uit te reiken naar de mensen om hun heen.

Seksualiteit is een van de 5 onderwerpen waar ze zich het komende jaar op willen gaan richten.

Jeroen en Chantal werken bijna fulltime aan het nieuwe platform. Het werk van Stronglife gebeurt volledig op basis van giften. Op de website staat hoe u hun werk met Stichting Stronglife (ANBI) kunt ondersteunen.

Website: www.stronglife.nl       
Stronglife update #1: introductie van Stronglife op 25 november 2014.

Tweede interkerkelijke Vriendinnenavond in Bolsward
21-03-2015
Zes vrouwen uit verschillende kerken in en rond Bolsward organiseren laagdrempelige vriendinnenavonden.

Na een drukbezochte eerste Vriendinnenavond, vindt op vrijdag 17 april 2015 de tweede avond plaats in Bolsward. Het thema is 'Stilte a.u.b.!': Stil zijn,… dat is niet zo vanzelfsprekend vandaag de dag. Onze agenda's staan volgepland. We rennen en draven, onze verplichtingen achterna. Vaak zijn we te druk om stil te zijn en onze gedachten tot rust te manen zodat we daar kunnen zijn waar we eigenlijk naar verlangen (Psalm 27 vers 4).

Het is een avondje uit met een geestelijk tintje voor vrouwen vanaf 12 jaar. De avond vindt plaats in 'Het Keerpunt' (Vergadering Bolsward), Burgemeester Praamsmalaan 35 te Bolsward. De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma start om 19.45 uur. Ook deze keer wordt er weer gezongen, gebeden, er is een spreekster, een creatieve activiteit, lekkere hapjes en drankjes en veel gezelligheid!

Er is een (vrijwillige) collecte voor de kosten van € 5,- per persoon. Meer informatie en aanmelding via de site www.bytienke.nl Aanmelden kan tot 12 april 2015.

De eerste Vriendinnenavond by Tienke in Bolsward
03-02-2015
Zes vrouwen uit verschillende kerken in en rond Bolsward gaan Vriendinnenavonden organiseren. Dit zijn laagdrempelige avonden met een geestelijk tintje voor iedere vrouw vanaf 12 jaar. De eerste avond met als thema 'Bloei!' vindt plaats op vrijdag 13 februari 2015 vanaf 19.30 uur in 'Het Keerpunt' (Vergadering Bolsward), Burgemeester Praamsmalaan 35 te Bolsward.

Het zijn gezellige, ontspannen momenten om alleen of samen met een vriendin naartoe te gaan. De avonden dienen om op te laden en tijd te nemen om de geest te vullen met Gods Waarheid. Dit wordt op verschillende manieren vormgegeven: meestal wordt er gezongen, er is gebed, de ene keer is er een toneelstuk, de andere keer een spreekster, vaak een creatieve verwerking van het thema, een hapje en een drankje en bovenal veel gezelligheid!Om de kosten te dekken, wordt er een (vrijwillige) bijdrage van € 5,- van iedere bezoekster gevraagd. Voor meer info zie: www.bytienke.nl. Aanmelding voor 8 februari 2015!Organsatiecomité: v.l.n.r. (foto): Gwen Heeringa, Tjitske van Dijk, Fokla Holwerda, Ytsje Lootsma, Marijke Posthumus en Jannie Ykema

Website: www.vriendinnenmoment.nl

www.vvg.mobi  -  scan de code en ga naar de mobiele website van vergaderingvangelovigen.info

( advertentie )

( advertentie's )

Klik hier voor aanmeldingen

MEER NIEUWS
24-10-2017 Reformatie- en Opwekkingssamenkomst (1517-2017): 31 oktober 2017 Zwolle
02-10-2017 Landelijke Nehemiadag: 28 oktober 2017 Ermelo
01-10-2017 Bijbelstudieconferentie: wo/vr 18/20 oktober 2017 Voorburg

Nieuwsarchief

De website vergaderingvangelovigen.info is een platform om contact te bevorderen tussen 'vergaderingen' en andere christelijke geloofsgemeenschappen die zich in elkaar kunnen herkennen - binnen en buiten Nederland.

Alle rechten voorbehouden © 2009 - 2018 vergaderingvangelovigen.info | Privacyverklaring | Contact | Copyright | Disclaimer