Home | Vergaderingen | Nieuws | Werk van de Heer | Agenda | Kenmerken | Downloads | Colofon | Links | Service

Contact | Aanmeldingen | Copyright | Disclaimer | Cookies | Webmasters | Promotie

Home > Service > Copyright

Volg ons op

COPYRIGHT INFO
Definities
'de website': de website www.vergaderingvangelovigen.info en bijbehorende server

'Vergaderingvangelovigen.info': de redactie van vergaderingvangelovigen.info

'inhoudelijke informatie': opgenomen informatie, nieuws en/of berichten met eventueel bijbehorend grafisch materiaal waaronder foto's

'gebruiker(s)': de aanmelder(s) van inhoudelijke informatie, bezoeker(s) en abonnee(s) van de website

Copyright
De auteursrechten op alle inhoudelijke informatie op de website staan berusten bij Vergaderingvangelovigen.info, tenzij anders aangegeven.

Gebruik, reproductie, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het openbaar gemaken, het in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enige andere manier overnemen van inhoudelijke informatie van de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vergaderingvangelovigen.info.

www.vvg.mobi  -  scan de code en ga naar de mobiele website van vergaderingvangelovigen.info

( advertentie )

( advertentie's )

Klik hier voor aanmeldingen

MEER NIEUWS
26-11-2016 Elk dag kort je Bijbelkennis testen op BeterBijbel.nl
18-10-2016 Piano-versie bundel Geestelijke Liederen 2016
06-10-2016 Aantrekkelijke avondprogramma's voor jongeren op Bijbelstudieconferentie Voorburg 2016
02-10-2016 Zesde interkerkelijke Vriendinnenavond in Bolsward
10-07-2016 Agnes en Heiko leven van giften

Nieuwsarchief

De website vergaderingvangelovigen.info is een platform om contact te bevorderen tussen 'vergaderingen' en andere christelijke geloofsgemeenschappen die zich in elkaar kunnen herkennen - binnen en buiten Nederland.

Alle rechten voorbehouden © 2009 - 2016 vergaderingvangelovigen.info | Contact | Copyright | Disclaimer