Home | Vergaderingen | Nieuws | Werk van de Heer | Agenda | Kenmerken | Downloads | Colofon | Links | Service

Contact | Aanmeldingen | Privacyverklaring | Copyright | Disclaimer | Cookies | Webmasters | Promotie

Home > Service > Disclaimer

Volg ons op

DISCLAIMER INFO
Definities
'de website': de website www.vergaderingvangelovigen.info en bijbehorende server

'Vergaderingvangelovigen.info': de redactie van vergaderingvangelovigen.info

'inhoudelijke informatie': aangemelde informatie, nieuws en/of berichten met eventueel bijbehorend grafisch materiaal en links voor de website

'gebruiker(s)': de aanmelder(s) van inhoudelijke informatie, bezoeker(s) en abonnee(s) van de website

Huisregels
Gebruiker dient in zijn inhoudelijke informatie respect te tonen voor andersdenkenden.

Gebruiker dient geen obscene, rascistische, (gods)lasterlijke, of anderszins ongepaste inhoudelijke informatie aan te melden voor de website.

Gebruiker dient de privacy van andere gebruikers te respecteren, andere gebruikers niet lastig te vallen, te spammen en enige andere vorm van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers te plegen.

Gebruiker dient de website niet te gebruiken voor oneigenlijke doeleinden, en/of doeleinden waarvoor de website niet is bedoeld, waaronder, maar niet uitsluitend, het verspreiden van onwettig materiaal.

Het aanmelden van inhoudelijke informatie voor de website is kosteloos. Als tegenprestatie accepteert de gebruiker (uitsluitend informatieve) e-mails, die door Vergaderingvangelovigen.info worden verstuurd. De gebruiker kan zich voor deze mailings uitschrijven.

Met het aanmelden van inhoudelijke informatie verleend de gebruiker aan Vergaderingvangelovigen.info toestemming de aangemelde inhoudelijke informatie op de website te plaatsen, al dan niet in aangepaste vorm.

Gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van voornoemde regels c.q. voorwaarden.

Disclaimer
Vergaderingvangelovigen.info behoudt zich het recht voor om de door gebruiker aangemelde inhoudelijke informatie niet te plaatsen zonder opgave van reden.

Vergaderingvangelovigen.info behoudt zich het recht voor om de door gebruiker aangemelde inhoudelijke informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de aangemelde of reeds geplaatste inhoudelijke informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Vergaderingvangelovigen.info en de eigenaar van de website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, inhoudelijke informatie die door gebruikers worden aangemeld.

Vergaderingvangelovigen.info en de eigenaar van de website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door gebruikers aangemelde inhoudelijke informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hoewel Vergaderingvangelovigen.info alle zorg zal betrachten om de huidige en toekomstige gebuikers van de functionaliteit van de website gebruik te laten maken, kunnen Vergaderingvangelovigen.info en de eigenaar van de website op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld, wanneer de functionaliteit niet functioneert of niet aan de verwachtingen voldoet.

Vergaderingvangelovigen.info behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen in voornoemde regels c.q. voorwaarden aan te brengen.

Tot slot
Wanneer gebruiker niet kan instemmen met een of meerdere voorwaarden, dient hij geen inhoudelijke informatie aan te melden.

www.vvg.mobi  -  scan de code en ga naar de mobiele website van vergaderingvangelovigen.info

( advertentie )

( advertentie's )

Klik hier voor aanmeldingen

MEER NIEUWS
24-10-2017 Reformatie- en Opwekkingssamenkomst (1517-2017): 31 oktober 2017 Zwolle
02-10-2017 Landelijke Nehemiadag: 28 oktober 2017 Ermelo
01-10-2017 Bijbelstudieconferentie: wo/vr 18/20 oktober 2017 Voorburg

Nieuwsarchief

De website vergaderingvangelovigen.info is een platform om contact te bevorderen tussen 'vergaderingen' en andere christelijke geloofsgemeenschappen die zich in elkaar kunnen herkennen - binnen en buiten Nederland.

Alle rechten voorbehouden 2009 - 2018 vergaderingvangelovigen.info | Privacyverklaring | Contact | Copyright | Disclaimer