Advertentie programma

Kosten

De redactie en leden van de adviesgroep ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Er is geen personeel in dienst. Alleen technische kosten voor de website worden aan RAES Media betaald. Op jaarbasis is dit ongeveer € 300,- (2019).

Vanaf 2019 worden deze kosten via een advertentie grogramma voldaan. Het advertentie programma wordt uitgevoerd door RAES Media. Een ontvangen saldo boven de daadwekelijke kosten wordt als gift overgemaakt aan Stichting Nehemia.

Om het advertentie programma het eerste jaar aantrekkelijk te maken, is het tarief voor 2019 bepaald op een fictieve dekkingsgraad van 120%. Eind van het jaar wordt het tarief geëvalueerd.

Aan gebruik van het advertentie programma zijn voorwaarden verbonden.

Programma's

Er zijn 4 advertentie programma's beschikbaar.

Ad programma 1
Plaatsing: samen met 2 en 3
Plaatsing: bovenste op pagina
Kosten per maand: € 6,25*
Ad programma 2
Plaatsing: samen met 1 en 3
Plaatsing: middelste op pagina
Kosten per maand: € 5,56*
Ad programma 3
Plaatsing: samen met 1 en 2
Plaatsing: onderste op pagina
Kosten per maand: € 4,86*
Ad programma 4
Plaatsing: uniek op pagina
Plaatsing: onder op pagina
Kosten per maand: € 4,17*

* exclusief btw

Plaatsingsschema

De advertentie programma's 1, 2 en 3 zijn van toepassing op alle in de header van de Home-pagina genoemde pagina's.

Het advertentie programma 4 is van toepassing op alle individuele nieuwspagina's (met permalink) en alle in de footer genoemde pagina's.

SCROLL DOWN

Definities

'vergaderingvangelovigen.info': de redactie van vergaderingvangelovigen.info

'de adverteerder': de aanmelder van een advertentie

'de uitvoerder': RAES Media

'de website': de website www.vergaderingvangelovigen.info en bijbehorende server

'banner': grafisch materiaal met bijbehorende link

Voorwaarden

Vergaderingvangelovigen.info behoudt zich het recht voor een door de adverteerder aangemeld plaatsingsverzoek voor een banner te weigeren en/of plaatsing uit te stellen dan wel voortijdig te beëindigen zonder opgave van reden.

Vergaderingvangelovigen.info behoudt zich het recht voor het advertentie programma te beëindigen dan wel uit te breiden.

Vergaderingvangelovigen.info behoudt zich het recht voor lege advertentieruimte zelf op te vullen.

De adverteerder bevestigt met een plaatsingsverzoek van rechtswege op te mogen treden als vertegenwoordiger van de opgegeven organisatie waar naar wordt gelinkt.

De te plaatsen banner verwijst naar een website met een christelijke signatuur gerelateerd aan of betrekking hebbende op activiteiten voor en/of van de Vergadering van gelovigen en/of andere christelijke geloofsgemeenschappen die zich in elkaar kunnen vinden.

Plaatsing van een banner met een standaardformaat van 468x60 pixels vindt plaats binnen 1 van de hierboven genoemde 4 advertentie programma's. Afwijkingen kunnen besproken worden met de uitvoerder.

Plaatsing van een banner kan ingaan op de 1e van enige maand. De minimale plaatsingstermijn van een banner is drie maanden. De maximale plaatsingstermijn van een banner is een jaar. Bij plaatsing vanaf 6 maanden is het toegestaan de banner driemaandelijks te wijzigen.

De banner dient door de adverteerder ter beschikking te worden gesteld. Is de adverteerder hier niet toe in staat, dan kan de adverteerder contact opnemen met de uitvoerder. De uitvoerder is bereid een banner tegen gereduceerd tarief te leveren.

De adverteerder geeft vergaderingvangelovigen.info toestemming de banner op de website te plaatsen.

Aan de plaatsing van een banner zijn kosten verbonden. De kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De adverteerder ontvangt rechtstreeks een nota van de uitvoerder. Bij voortijdige beëindiging vindt restitutie plaats van het evenredige deel van de termijn waarvoor is betaald, naar beneden afgerond in hele maanden.

Er worden geen advertentiestatistieken geleverd.

Situaties waar deze voorwaarden niet in voorzien, worden in onderling overlegd afgehandeld met de uitvoerder.

Advertentie
PAGE BOTTOM